โครงการสร้างสุขเพื่อองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)  ดนตรีในสวน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยชมรมคนรักเสียงเพลง  จัดโครงการสร้างสุขเพื่อองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)  ซึ่งมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผ่อนคลายจากการได้ฟังดนตรีในสวน มีพลังในการทำงาน   มีความสุข  มีทัศนคติทีดีต่อองค์กร สร้างการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม   และสร้างบรรยากาศผ่อนคลายภายในองค์กรด้วยเสียงเพลงดนตรีในสวนที่ไพเราะ   และนอกจากนั้น ยังเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ บริเวณลานหน้าร้านกาแฟ  (Cefe De KKH)  โรงพยาบาลขอนแก่น