โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ครู ก BLS (New trend) จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรม ในพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ครู ก BLS (New trend) จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดโดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เวลา 08.00-12.00 น. และรุ่นที่ 2 เวลา 12.30 -16.00 น. จัดขึ้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ KK SIMTEC อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น