โครงการ “คุณช้างจับมือ” บริจาคตุ๊กตาบริหารกล้ามเนื้อมือ จำนวน 200 ตัว เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต

 

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบตุ๊กตาบริหารกล้ามเนื้อมือ จำนวน 200 ตัว จากตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม ร่วมกับคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)  ในโครงการ “คุณช้างจับมือ” เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติ ที่มีอาการมือเกร็ง ในโรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณมากค่ะ