โครงการ “ค่ายโฮมฮักโฮมใจผู้ป่วยเด็กมะเร็ง” ครั้งที่ 15

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยหอผู้ป่วยเคมีบำบัดเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง  และโรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น  จัดกิจกรรมในโครงการ “ค่ายโฮมฮักโฮมใจผู้ป่วยเด็กมะเร็ง”  เพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว  ประจำปี 2562  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30  มกราคม 2562  ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท  แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น