โครงการ “พัฒนาความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับต่ออายุพนักงานฉุกเฉินการแพทย์” ประจำปี 2566 รุ่น 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับต่ออายุพนักงานฉุกเฉินการแพทย์” ประจำปี 2566 รุ่น 3 ณ ห้องประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการ ความทุกข์ทรมาน โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์จากทั่วประเทศ