โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” กลุ่มบริษัท เพชรแก่นนครปิโตรเลียม มอบชั้นวางสินค้า มูลค่า 300,000 บาท

วันนี้พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบชั้นวางสินค้า มูลค่า 300,000 บาท จากโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” กลุ่มบริษัท เพชรแก่นนครปิโตรเลียม เพื่อมอบให้กับร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น นำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นคณะผู้บริจาคยังได้มอบพระพุทธรูป และกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้โรงพยาบาลขอนแก่นด้วย

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย