โครงการ MEDMADE มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โครงการ MEDMADE มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้
1.เครื่อง Pulse oximeter จำนวน 12 เครื่อง
2.เครื่องตรวจน้ำตาล vivachel fad จำนวน 8 เครื่อง
3.เครื่องวัดความดัน omron จำนวน 2 เครื่อง
โดยมี ดร.พว.กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม เวรตรวจการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ