โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคยอดฮิตที่มักจะเกิดในช่วงหน้าฝนกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีอีกด้วย โดยโรคนี้จะติดต่อได้ง่ายผ่านทางน้ำลาย น้ำมูกหรือน้ำเหลืองจากแผล เพราะฉะนั้นหากในบ้านมีใครที่เป็นโรคมือเท้าปาก ควรกันเด็กๆ ออก เพื่อป้องกันไม่ให้ติดโรคไปด้วยนั่นเอง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศเย็นจัดและมีความชื้น เพราะเป็นสาเหตุให้เชื้อไวรัส คอกซากีไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก เจริญติบโตได้ดีและแพร่พันธุ์ได้อย่าง