โรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับ “ทีมนักรบชุดขาว กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น”

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.นาตยา  มิลล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “ทีมนักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากทีมบุคลากรการแพทย์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสนาม บุษราคัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการปานกลางและไม่รุนแรง

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นทั้ง 11 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมแรกปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 7-15 มิถุนายน ซึ่งมีกำหนดกลับมาถึงในวันนี้ โดยรายชื่อทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทีมที่ 1 ประกอบด้วย 1.นพ.วีระศักดิ์   พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการ, 2.นพ.ไชยโย   มโนคุ้น นายแพทย์ชำนาญการ, 3. นายกันตภณ  พันธ์ภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, 4. นายนัฐพงษ์ สรรพสมบัติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, 5. นายนิติกุล  ศิริคุณ นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และ 6. นายธนิก หัสดินทร์ พนักงานขับรถ และทีมที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 7-22 มิถุนายน 2564