โรงพยาบาลขอนแก่นรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วง 7 วันอันตรายรับเทศกาลปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น เดินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วง 7 วันอันตรายรับเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – วันที่ 4 มกราคม 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย เรื่องดื่มไม่ขับ การสวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย และขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจร