โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 10

👉 ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 10 ของโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
🗓 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4