โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล  ที่บริจาคสิ่งของ อาหาร  เครื่องดื่ม และปัจจัย

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล  ที่บริจาคสิ่งของ อาหาร  เครื่องดื่ม และปัจจัย มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงโควิด – 19  ดังนี้

 

– บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเนื้อหมูสด 115 กิโลกรัม มูลค่า 11,730 บาท

– คุณชญาดา  ศรีปัญญา  และคณะ บริจาคถุงปันสุข จำนวน 99 ชุด ให้ผู้ป่วยโควิด

– คุณธัญณิชา  นามพุทธา  บริจาคน้ำดื่ม  30  แพ็ค

– คุณกรุณา  พลนิกร   บริจาคไข่ไก่ จำนวน 17 แผง และน้ำเปล่า จำนวน 20 แพ็ค

– คุณณัฐรภา  มาตรบรรเทา   บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน

– ทีมสายบุญมักม่วน บริจาคน้ำเปล่า จำนวน 200 แพ็ค  มอบให้ผู้ป่วยโควิด และเจ้าหน้าที่ ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น

-คุณวรนิตย์  ฉายจรุง  บริจาคน้ำส้มเกล็ดหิมะ จำนวน 2 ลัง มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่