โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล ที่ได้ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มเพื่อมอบให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล ที่ได้ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มเพื่อมอบให้ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  ดังนี้

  1. นายแพทย์วัฒนชัย สุแสงรัตน์ บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 40 แพ็ค
  2. คุณเฌอป้า นุชประยูร คุณชนากานต์ นุชประยูร และคุณลำพูน นามบุรี ร้านเฮงพาณิชย์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 70 แพ็ค
  3. คุณแพรเพชร พัฒนะราช บริจาคข้าวเหนียวหมูทอด จำนวน 35 ห่อและน้ำดื่ม  จำนวน 3 แพ็ค

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ