โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมทำแผนดำเนินการต่อเนื่องสำหรับโรงพยาบาล ระดับ A และ S เขตสุขภาพที่ 7

24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมทำแผนดำเนินการต่อเนื่องสำหรับโรงพยาบาล ระดับ A และ S เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (BCP for EID in Healthcare Facilties) โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น