โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม Grand Opening แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2564-2565

 

29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถง อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม Grand Opening แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2564-2565 โดยมี นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตีฆ้องร้องป่าว เพื่อการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในหน่วยงาน และเพื่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่ “SMART HOSPITAL ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชน”