โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญ “การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”   โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งถือเป็นวันวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่  ตามแบบอย่างพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา ตลอดจนเพื่อเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศ  โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  การให้บริการทันตกรรมพื้นฐาน  บริการแพทย์แผนไทย  การรับบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลพื้นฐานแก่ประชาชน