โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 06.45 น. – 08.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ  วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และเนื่องในโอกาสครบรอบ วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่นครบ 70 ปี (29 พฤศจิกายน 2564)  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ณ  สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น