โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยได้จัดชุดสวัสดิการมอบให้กับหน่วยงานที่ขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  (ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ กาแฟ) โดย งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉินเป็นตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบจาก พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ในวันที่ 9 เมษายน 2564