โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีอาการผิดปกติ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ
?โดยผู้ป่วยที่มีนัดให้รับการตรวจระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 ที่มีอาการคงที่ ไม่มีอาการผิดปกติ
สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ถึงที่บ้าน ตามช่องทาง ดังนี้ (เลือกเพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้น)
1. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงด้วยตนเองที่ https://forms.gle/PeaGDLBrXmMvDypY9
2. โทรประสานเจ้าหน้าที่ เบอร์ 093-5929912 หรือ 043-009900 ต่อ 1197 (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
3. ID Line : 0935929912
4. Facebook Fanpage : รับยาที่บ้านต้านภัยโควิด โรงพยาบาลขอนแก่น https://bit.ly/3dsvZUx
?เงื่อนไขการให้บริการส่งยา
ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม
(กรณีที่มียาน้ำ ยาฉีด ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด และยาที่แพทย์พิจารณาไม่เหมาะสมกับการจัดส่ง จะไม่สามารถให้บริการจัดส่งได้)
?ค่าบริการจัดส่ง 80 บาท (เก็บเงินปลายทาง)
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 093 – 5929912 หรือ 043-009900 ต่อ 1197 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น