โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.09 น. ณ  บริเวณชั้น 1 อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)   โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

สำหรับเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance lmaging หรือ MRI)  คือเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วย เพื่อนำมาใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกาย เครื่องจะส่งสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีความถี่จำเพาะเข้าไปกระตุ้นระบบอวัยวะที่จะตรวจ เมื่ออวัยวะนั้นๆถูกกระตุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานตามขบวนการทางฟิสิกส์และเมื่อหยุดกระตุ้นไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกายจะคายพลังงานออกมา โดยที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณที่ได้ออกมา จากนั้นนำมาสัญญาณที่ได้ประมวลผลและสร้างเป็นภาพด้วยคอมพิวเตอร์

ประโยชน์และข้อดีของ MRI เป็นการตรวจวินิจฉัยที่ให้ความถูกต้องและแม่นยำสูง เนื่องจากให้ความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ดี ทำได้หลายระนาบ สามารถใช้ตรวจได้ทุกระบบของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบสมองและกระดูกสันหลัง  ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่มีอันตรายจากรังสี ทำให้มีประโยชน์มากในการตรวจผู้ป่วยเด็ก  มีเทคนิคการตรวจพิเศษหลายแบบ เช่น การตรวจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลัน การตรวจหาระดับชีวเคมี เพื่อแยกชนิดของก้อนเนื้อ และการตรวจหลอดเลือดทั่วร่างกาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น