โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว (ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) ช่วยภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7 – 22 มิถุนายน 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร  พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีส่งทีม “นักรบชุดขาว” (ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจทีมนักรบชุดขาว ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ช่วยภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทีม ดังนี้

รายชื่อทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

ระหว่างวันที่ 7 – 15 มิถุนายน 2564ได้แก่

 1. นพ.วีระศักดิ์     พงษ์พุทธา        นายแพทย์ชำนาญการ
 2. นพ.ไชยโย       มโนคุ้น            นายแพทย์ชำนาญการ
 3. นายกันตภณ พันธ์ภักดี         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 4. นายนัฐพงษ์ สรรพสมบัติ      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 5. นายนิติกุล ศิริคุณ            นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
 6. นายธนิก หัสดินทร์         พนักงานขับรถ

 

ระหว่างวันที่ 7 –22 มิถุนายน 2564ได้แก่

 1. นางสาวกรรณิกา แสนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 2. นางสาววชิราภรณ์ ถาวงกลาง        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 3. นางสาวพรทิพย์ บัวระบัดทอง     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 4. นางสาวสุปราณี โพนธาตุ พยาบาลวิชาชีพ
 5. นางสาวโศภิษฐา จอมสว่าง         พยาบาลวิชาชีพ