โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธี “ต้อนรับทีมนักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.นาตยา  มิลล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “ทีมนักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 5 คน หลังเดินทางกลับมาสู่บ้านเกิด จากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามการประสานงานร่วมกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการปานกลางและไม่รุนแรง

 

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น แบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมแรกปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 7-15 มิถุนายน และกลับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และทีมที่ 2 มีกำหนดกลับมาถึงในวันนี้ โดยรายชื่อทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วย 1.นางสาวกรรณิกา แสนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, 2.นางสาววชิราภรณ์ ถาวงกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, 3.นางสาวพรทิพย์ บัวระบัดทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, 4.นางสาวสุปราณี โพนธาตุ พยาบาลวิชาชีพ และ 5.นางสาวโศภิษฐา จอมสว่าง พยาบาลวิชาชีพ โดยทีมที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 7-22 มิถุนายน 2564