โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเลี้ยงส่ง พญ.นาตยา มิลล์ และ นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเลี้ยงส่ง  พญ.นาตยา  มิลล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา   และ นพ.สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล และพิธีเลี้ยงส่ง ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  รับชม Multimedia  ผลงานที่คงคุณค่าประทับใจ,  รำอวยพร,  กล่าวแสดงความรู้สึกในนามตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  โดย นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นอกจากนั้นแขกผู้มีเกียรติได้มอบของที่ระลึกแก่  พญ.นาตยา  มิลล์ และ นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร  บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งอบอุ่น  และประทับใจ