โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีต้อนรับนายแพทย์ เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16 

วันที่ 4 ตุลาคม 2564  เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีต้อนรับนายแพทย์ เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16  ภายในงานมีการรับชมมัลติมีเดียต้อนผู้อำนวยการฯ  ชุดการแสดงต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี  กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์สมคิด  เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ  มีคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ