โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญวิหารสมเด็จพระพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ ในโอกาสที่ศาลาประดิษฐานแห่งใหม่ ณ สวนธรรมธาริน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญวิหารสมเด็จพระพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ ในโอกาสที่ศาลาประดิษฐานแห่งใหม่ ณ สวนธรรมธาริน ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาตร โดยมีพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ปรีชา สุปัญโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้