โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดคลินิก เคเค บีเฟรนด์ (KK Befriend)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดคลินิก เคเค บีเฟรนด์ (KK Befriend) คลินิกที่ให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี สำหรับเยาวชน โดยมี นายแพทย์เทพสรรค์ สีอร่ามรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และแพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ รองผู้อำนวยการ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

คลินิก เคเค บีเฟรนด์ (KK Befriend) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีอุบัติการณ์สูงถึงร้อยละ 40 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละปีของประเทศไทย โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี สำหรับเยาวชน อายุ 15- 24 ปี  มีรูปแบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Service) ให้บริการที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตร เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองและรักษาโรค เอชไอวี ซิฟิลิส และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งยังให้บริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังสัมผัสโรค (PrEP และ PEP) รวมถึงมีการดูแลสุขภาพทางเพศและสุขภาพทางใจของผู้รับบริการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินประชาสัมพันธ์คลินิก เคเค บีเฟรนด์ ภายใต้แคมเปญ รับวันวาเลนไทน์ “Love is all around ให้รักที่ปลอดภัย อยู่รอบตัวเรา” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงการติดเชื้อ เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมการเข้ารับการตรวจรักษาและป้องกันโรคดังกล่าว

สำหรับคลินิกเคเค บีเฟรนด์ (KK Befriend) เปิดให้บริการทุกวันศุกร์เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น โดยผู้ที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถนัดหมายเข้ารับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line ID @259xgzsy หรือโทร. 096-3392795