โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 1 มิถุนายน  2564  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  จัดโครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่  รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 จำนวน 84 คน   โดยมี พญ.นาตยา มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  คุณไพรวัลย์  พรมที รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ร่วมให้การต้อนรับ และให้นโยบายแก่พยาบาลใหม่  อย่างอบอุ่น  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น