โรงพยาบาลขอนแก่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1,449 โด๊ส (รอบแรก จำนวน 720 โด๊ส และได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 729 โด๊ส) โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)  สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานด่านหน้าในสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 จำนวน  707 คน  วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 357 คน และในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  จำนวน 385 คน  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  (KICE)  เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข