โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 15

19 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 15 โดยในช่วงเช้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น จากนั้นทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ