โรงพยาบาลขอนแก่น ทำหัตถการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สาย (Micra Pacemaker) สำเร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลขอนแก่น ทำหัตถการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สาย (Micra Pacemaker) สำเร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันเฉียงเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ทีมแพทย์ได้ทำหัตถการการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สาย หรือ Micra Pacemaker เพื่อช่วยการเต้นของหัวใจชนิดถาวร กระตุ้นหัวใจห้องเดียว ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติตามหัวใจห้องบนชนิดไร้สาย ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ ซึ่งนับเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นครั้งแรกของทีมแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยมีนายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ เป็นผู้ทำหัตถการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา ซึ่งผลการทำหัตถการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี