โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

 

รายละเอียด  >>> https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/ประกาศรับสมัครร้านค้า.pdf