โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลขอนแก่นจึงประกาศนโยบายงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี

สอบถามอาการผู้ป่วยได้ที่ โทร. 043-009900 กด 0 แจ้งหอผู้ป่วยกับโอเปอร์เรเตอร์

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลขอนแก่น