โรงพยาบาลขอนแก่น ประชุมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12 .00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดขอนแก่น (CNO-P) ร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ครั้งที่ 1/2566 นำโดย พว.พินรัฐ จอมเพชร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ประธาน CNO-P และ คุณศิริมา นามประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น รองหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และตัวแทนพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น