โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ “ระดับทอง”

11 กันยายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น โดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ “ระดับทอง” ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม