โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านการตรวจประเมินเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

24 กันยายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ศ.พญ.แสงสุรีย์ จูฑา อดีตนายกสมาคมโลหิตวิทยานานาชาติและอดีตนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ซึ่งคณะตรวจประเมินฯ มีมติให้ โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านการตรวจประเมินเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป