โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 3 ระบบ

โรงพยาบาลขอนแก่นผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จำนวน 3 ระบบ

 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 3 ระบบ ได้แก่

1) การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง

2) การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

3) ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บ

ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National forum ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ซึ่งในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับเชิญให้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ภายใต้แนวคิด Synergy for Safety and Well-Being จำนวน 1 บูธ 9 โปสเตอร์ และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ จำนวนทั้งหมด 6 เรื่อง โดยแบ่งเป็นนำเสนอประเภทโปสเตอร์ จำนวน 3 เรื่อง และนำเสนอประเภทงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง