โรงพยาบาลขอนแก่น รับการตรวจเยี่ยมนิเทศการดำเนินงานเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสี ณ อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าตรวจเยี่ยมนิเทศการดำเนินงานเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่มีในจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการครอบครองการใช้วัสดุกัมมันตรังสี และเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง