โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค

 

 

วันนี้ 10 กันยายน 2561  เวลา 14.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท  จากคุณสุพีร์  รัตนพันธุ์ เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจร  ในงานศพ คุณธนบาล  รัตนพันธุ์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ และธนสารสมบัติ  พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ  อนึ่ง  หากแม้นดวงวิญญาณของคุณธนบาล  รัตนพันธุ์ อยู่ ณ  ที่แห่งใดขอได้โปรดมารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ