โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค

 

 

วันนี้ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นพ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 26,000 บาท จากอากงเอี่ยมชวง – อาม่าลั้ง แซ่เตีย ร้านเตียฮั่วหยู เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน มีกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย พร้อมทั้งครอบครัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จทุกประการด้วยเทอญ