โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อนำไปรักษาภาวะตัวเหลืองทารกแรกเกิด

วันนี้ 10 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น.  นพ. ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อนำไปรักษาภาวะตัวเหลืองทารกแรกเกิด (รวมมูลค่า 930,000 บาท)  จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยมีสโมสรโรตารี มิตรภาพ – ขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานและเชื่อมสะพานบุญในครั้งนี้   ณ ห้องประชุมแก่นเงิน ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน มีกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย พร้อมทั้งครอบครัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จทุกประการด้วยเทอญ