โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงิน 10 ล้าน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบเงิน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จากนายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น และมอบส่งต่อให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงินตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกทั้งเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนและเพื่อร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ซึ่งในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล จำนวน 39 แห่งเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้การมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลให้อีก 38 แห่งให้ครบ 77 แห่งตามเป้าหมาย