โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้างวันละ 470 บาท จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ที่ สำนักงานศูนย์หัวใจ ชั้น 6 อาคารคุณากรปิยชาติ ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

New Doc 2562 08 21 11.30.10 25620821113341