โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จัดโครงการ “ตรวจรักษามะเร็งเต้านม”

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จัดโครงการตรวจรักษามะเร็งเต้านม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ป่วย CA Breast ที่เป็น Early stage แล้วนำเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ซึ่งมีกระบวนการดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง ถ้าพบก้อนหรือสงสัยว่าจะผิดปกติก็ให้รีบไปตรวจยืนยันกับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) , โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.) หรือที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
  2. กรณีผู้ป่วยได้ทำ Fine Needle Aspiration หรือ Core Biopsy ผลจะออกภายใน 7 วัน
  3. กรณีผล Patho. ยืนยันว่าเป็นมะเร็ง ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 28 วัน

 

ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมจะได้รับการตรวจและรักษาโดยการผ่าตัดภายใน 35 วันนับจากวันแรกที่มารักษาซึ่งถือว่าเร็วและเป็นประโยชน์กับคนไข้มาก

กิจกรรมประกอบด้วย การคัดกรองและนำผู้ป่วยที่พบว่ามี  Breast Mass หรือสงสัยว่าเป็น จำนวน 40 รายมาตรวจ พบว่ามีคนไข้ที่สงสัยว่าจะเป็น CA Breast จำนวน 3 ราย และได้นัดมาฟังผลชิ้นเนื้อในสัปดาห์หน้า หากผล Patho. ยืนยันว่าเป็น CA Breast ก็สามารถแนะนำให้คนไข้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันที

ขณะนี้โรงพยาบาลขอนแก่นได้ส่งศัลยแพทย์ไปช่วยทำการผ่าตัด  ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ กรณีที่มีผู้ป่วยศัลยกรรม (เฉพาะ case Elective)  สามารถส่งผู้ป่วยมาตรวจกับศัลยแพทย์ก่อน ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ในวันจันทร์ หรือวันพุธ  และหากท่านมีผู้ป่วยที่มี Breast Mass ก็สามารถส่งมาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ในวันจันทร์หรือวันพุธ เช่นเดียวกัน

ทั้งสองกรณีข้างต้น โรงพยาบาลต้นสังกัดและผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการรักษา (ทุกสิทธิ์)