โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “วันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน” งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566

วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น คุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “วันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน” งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

การจัดกิจกรรม “วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของพี่น้องชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  โดยนำข้าวเหนียวมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีกลมเกลียวปรองดอง เหมือนคุณสมบัติของข้าวเหนียวนึ่งที่แนบแน่นเป็นกลุ่มก้อน เมื่อคนในครอบครัว ชุมชน ได้มาอยู่พร้อมหน้ากินข้าวเหนียวด้วยกัน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่น่าจดจำ ทั้งข้าวเหนียวยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลาย รสชาติอร่อย อยู่ท้อง และให้พลังงานสูง ซึ่งรังสรรค์จากฝีมือพี่น้องชุมชนทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และชมรม สมาคมต่างๆ สังกัดเทศบาล ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่นผู้มีจิตศรัทธาร่วมนำอาหารมาแจกจ่ายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน  สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว  สร้างความรักความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชุมชน  อันจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นเผยแพร่เสน่ห์และรสชาติอาหารแบบอีสานแท้อีกด้วย