โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น และประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ” ประจำปี 2566

       โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น และประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ” ประจำปี 2566 ในสถานประกอบการ 5 แห่ง ดังนี้

  1. บริษัท บัณฑิตเวิลด์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566
  2. บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาหนองเรือ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
  3. บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาขามเจริญ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
  4. บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
  5. บริษัท อาทิซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ และให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสตรีที่คลอดบุตรสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อกลับไปทำงาน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการขยายมุมนมแม่ในสถานประกอบการครอบคลุมทั้งจังหวัดขอนแก่นต่อไปในอนาคต