โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566 

วันที่ 12  เมษายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณนิชิต  เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566  โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด วิถีไทบ้านขอนแก่น ร่วมสานใจสู่สากล เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2566 ณ เฮือนโบราณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น