โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 7 และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน โดยมีคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี