โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 (ชุดที่4)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.นาตยา  มิลล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามการประสานงานร่วมกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการปานกลางและไม่รุนแรง

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย  1.นางสาวจุฑาภรณ์  พระเมือง  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญ  2. นางสาวณัฐรดา  ภูดวงตาส  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  3. นางสาวศิริลักษณ์  อุดม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  4. นายอนุสรณ์  อุระ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  5. นางสาวมานิตา  จันทร์มหา  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  6. นางสาวดิศรานันท์  ชุมมณเฑียร  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ    7. นายณัฐชัย  พระลับรักษา  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  8. นางสาวสุภาวรรณ  ทิพย์อักษร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ