โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.นาตยา  มิลล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564  ตามการประสานงานร่วมกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการหนัก

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย 1. นางอรทัย พรรณนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางสาววัชราภรณ์ อุปทุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  3. นางสาวพุธณิกา พุทธบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ 4. นางสาวพัดชา ภูมิกุญชร พยาบาลวิชาชีพ