รพ.ขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จ.ขอนแก่น

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณพิศมัย จ้ายหนองบัว รองหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล และคุณรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ ณ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนา จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมออกให้บริการ คือ โรงพยาบาลขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลหนองนาคำ สาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ และโรงพยาบาลขอนแก่นราม หน่วยวิชาการในจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข อสม. นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งหมด 150 คน โดยให้บริการประชาชน ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม คัดกรองมะเร็งเต้านม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจรักษาทางกายภาพ บำบัด บริการฉีดวัคซีน ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย มีผู้รับบริการ จำนวน 618 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 6 ราย